Отворен е седмият конкурс за Младежки банки

Седмото поредно издание на програма „Младежка банка“ стартира с конкурс. Граждански организации, работещи в младежката сфера или неформални младежки групи, могат да кандидатстват за създаване на Младежка банка в своя град.

Младежките банки представляват екипи от млади хора, които набират средства от дарители, а с набраните средства финансират идеи на свои връстници.

Програма „Младежка банка“ допринася не само за превръщането на училището, квартала, общността и града в по-добро място за младите хора, но и създава следващото поколение активни граждани. От една страна младежите в екипа на Младежката банка развиват важни умения за привличане на съмишленици, за набиране и разпределяне на средства, комуникационни умения, както и опит в мониторинга и оценката на финансираните идеи. От друга страна – работата на Младежката банка стимулира младежката общност не само да предлага решения за справяне с различни проблеми на местно ниво, но и да се ангажира с тяхното разрешаване.

Програмата предоставя:

  • финансиране за организационно развитие и обучения;
  • въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България; 
  • месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.

Кой може да кандидатства?

  • неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души;
  • неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Как се кандидатства?

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени: формуляр за кандидатстване, бюджет и декларация за обработка на личните данни на електронен адрес: konkurs@frgi.bg.

Краен срок за кандидатстване:

Попълнените документи се изпращат на посочения електронен адрес в срок до 1 октомври 2019 г., включително.

Важно: Преди да изпратите своята кандидатура, запознайте се указанията за кандидатстване.

За програмата:

Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 350 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 600 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 270 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 180 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 500 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално.

Сподели!