Повишава интереса и достъпа до дигитални умения сред младите европейски граждани

„Запознайте се и програмирайте“ (Meet and Code) е най-голямата европейска инициатива за дигитално образование. Инициативата финансира идеи за събития по програмиране, които насърчават интереса и достъпа до дигитални умения сред младите европейски граждани. От създаването си през 2017 година досега успява да повиши дигиталните умения на над 240 000 деца и младежи на възраст между 8 до 24 години в 35 европейски държави. Инициативата се осъществява в партньорство с неправителствени организации от цяла Европа, които за този период реализират повече от 6700 събития, свързани с програмирането и дигиталните умения.

Инициативата в България

Българският партньор в инициативата е Фондация "Работилница за граждански инициативи". През 2022 г. у нас са реализирани 68 събития на 24 организации от 17 населени места. Успешно проведените събития достигнаха до повече от 2000 деца и младежи от цялата страна.

Ново издание

На 13 юни стартира конкурса за седмото издание на инициативата. Подкрепените събития ще се провеждат от 1-ви септември до 31-ви октомври 2023 г., с акцент върху Европейската седмица на програмирането (7-ми - 22-ри октомври).

Какво предлага инициативата?

Инициативата предоставя финансиране в размер до 580 лв. на организирано събитие, обучителни ресурси и контакти с други организации с нестопанска цел.

Как се кандидатства?

Конкурсът е насочен към граждански организации – сдружения, фондации, училищни настоятелства и читалища, които искат да проведат събития, популяризиращи програмирането и различни дигитални умения сред деца и младежи на възраст от 8 до 24 години. Финансираните събития трябва да са безплатни за всички участници. Едно събитие трябва да включва минимум 20 човека и да има продължителност от минимум 4 часа. Идеите за събития се подават чрез уебсайта и могат да бъдат изпращани от 13 юни до 13 септември 2023 година. Организациите могат да изпратят няколко различни свои идеи за събития.

Кой може да участва?

Неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища. Различни социални групи, като училища, библиотеки, специалисти в информационните технологии, компании или компютърни клубове също могат да планират и осъществяват събития. Въпреки това, организаторите трябва да бъдат представени от неправителствена организация и/или читалище, за да получат финансиране.

Място на събитието

Събитията могат да бъдат на живо, виртуални или хибридни. Възможни събития включват хакатони, работилници по програмиране, състезания, нощи на програмирането, класове по роботика или други формати (Креативни идеи са добре дошли). Събитието трябва да е с продължителност минимум 240 минути. Тази времева рамка може да бъде изпълнена в продължение на една сесия или да бъде разделена на няколко сесии. Всяко събитие трябва да обхваща най-малко 20 деца и младежи. Участието трябва да е безплатно за участниците.

Новото тази година

Amazon се присъединява към "Запознайте се с програмирайте" като основен дарител, за да направи програмирането и дигиталните умения още по-достъпни. Основен фокус на тазгодишното издание са деца и младежи в неравностойно положение. Предстои да се проведат редица обучителни уебинари в подкрепа на организатори на събития. Те ще бъдат периодично обявявавани в сайта на Инициативата.

Участващи държави

Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Люксембург, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и Украйна.

Кой стои за „Запознайте се и програмирайте“

Немската организация Haus des Stiftens gGmbH и TechSoup Europe, в партньорство с основните дарители Amazon и SAP, които подпомагат финансово инициативата, както и чрез предоставяне на ресурси за неправителствените организации. Инициативата се реализира чрез партньорските организации от мрежата на TechSoup. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като българския партньор на TechSoup Европа.

График на издание 2023

1. Подаване на предложения за събития: 13 юни - 13 септември 2023 г.

2. Времева рамка за провеждане на събитията: 1 септември – 31 октомври 2023 г.

3. Европейска седмица на програмирането: 7 октомври – 22 октомври 2023 г.

За допълнителни въпроси :

Симона Бондикова, Директор „Дарителски програми“, sbondikova@frgi.bg

Петър Андреев, Координатор програми, pandreev@frgi.bg

Сподели!