Инициативата повишава интереса и достъпа до дигитални умения сред младите европейски граждани

За инициативата „Запознайте се и програмирайте“

Светът се променя с все по-бързи темпове и е от огромно значение младите хора на Европа да са дигитално грамотни, за да се адаптират по-лесно към новостите. 90 % от професиите „на бъдещето“ във всички сектори ще изискват поне минимални дигитални умения.

Променящото се европейско семейство, следствие на зелената трансформация и дигиталната икономика, изискват солидни компютърни умения. Повишаването на дигиталните знания на всички нива спомага за увеличаване на растежа и иновациите, и изгражда по-справедливо, по-сплотено, устойчиво и приобщаващо общество.

Точно такава е целта на основателите на инициативата „Запознайте се и програмирайте“. Технологичната компания SAP, немската организация Haus des Stiftens gGmbH и партньорските организации от мрежата на TechSoup Европа осигуряват възможност на младите хора да повишат своите дигитални умения, като подкрепят стотици събития по програмиране, организирани от неправителствени организации в различните страни - участници. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като българския партньор на TechSoup Европа.

Инициативата съвпада с Европейската седмица на програмирането /тази година от 8-ми до 23-ти октомври 2022 г. /. За 5 години тя се превърна в най-голямата инициатива за дигитално образование в Европа. От старта й през 2017 г. досега повече от 200 000 млади хора от 35 държави са участвали в почти 5700 безплатни събития по програмиране.

Резултати от България

През 2021 година в България се проведоха общо 81 събития, организирани от 29 организации от 16 различни населени места у нас. Страната ни се оказа и сред държавите с най-много регистрирани събития. Пред нея се наредиха Германия, Украйна, Румъния и Полша.

Какво предлага инициативата?

Конкурсът е насочен към неправителствени организации, които искат да проведат събития по програмиране за деца и младежи. Инициативата предоставя финансиране в размер до 580 лв. на организирано събитие, обучителни ресурси и контакти с други организации с нестопанска цел.

Кой може да участва?

Неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, които са предварително регистрирани в платформата.

Изисквания за събитията

Събитията трябва да са фокусирани върху повишаване на дигиталните умения (чрез програмиране, роботика, интернет на нещата, AI и др.) сред деца и младежи на възраст от 8 до 24 години и задължително трябва да са безплатни за всички участници.

Продължителността на събитията трябва да е минимум 90 минути. Този период от време може да бъде спазен в една сесия или да бъде разделен на няколко сесии.

Формат на събитието – онлайн и на живо

Тази година организациите сами избират формат на събитието, като могат да включат хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика, и други по категориите: И момичетата програмират!, Многообразие, Код за Европа, Код за Планетата, Програмиране в полза на местната общност.

Ако събитията са на живо, трябва да бъдат съобразени с важащите към момента на провеждане противоепидемични мерки в страната. Минималният брой участници е 20.

В случай, че се организира онлайн събитие, минималният брой участници е 10. То може да включва уебинар, онлайн курс или друг вид интеракция с младежите.

Разгедайте библиотеката с ресурси на инициативата за вдъхновение.

Как можем да се включим в инициативата?

Всеки, който желае да се включи в конкурса и да допринесе за дигиталното образование в своята страна, като организира събития по програмиране, първо трябва да регистрира своята организация тук.

График на издание 2022

1. Подаване на предложения за събития: 8 юни - 14 септември 2022 г.

2. Времева рамка за провеждане на събитията: 1 септември – 31 октомври 2022 г.

3. Европейска седмица на програмирането: 8 октомври – 23 октомври 2022 г.

За допълнителни въпроси :

Симона Бондикова, Директор „Дарителски програми“, sbondikova@frgi.bg

Петър Андреев, Координатор програми, pandreev@frgi.bg

Сподели!