Стартира конкурсът в шестото издание на програма „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP.

Програмата отново поставя специален фокус върху създаването на знания и умения у ученици от горен курс на обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Основната цел на програма „Знания за успех“ е да предостави възможности за ефективно усвояване на нови знания и подобряване на представянето на учениците в учебния процес. Програмата е фокусирана върху малки населени места и изостанали райони, като целевата група са ученици от горен курс.

Тази година програмата ще подкрепя проекти в две основни направления. От една страна се запазва досегашната практика – насърчаване на интерес към технологиите и науката у учениците, чрез активното им включване при създаване на електронни библиотеки и STEM проекти. През настоящото издание, програмата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини. Училищните настоятелства имат възможност да кандидатстват с дейности и от двете направления на програмата.

Защо да кандидатствате?

• За да покажете на вашите ученици как STEM дисциплините се свързван помежду си в практиката, така че да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи;

• За да подобрите знанията и уменията на техните учители, така че да се повиши качеството на преподаване по различните STEM дисциплини

• За да превърнете училищата библиотека в място, стимулиращо желанието за учене

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да кандидатстват средни училища, чрез своите училищни настоятелства.

Как се кандидатства?

Участието в конкурса изисква изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване и бюджет на проект. Необходимите документи, както и подробни указания за кандидатстване ще откриете приложени към настоящата обява.

Краен срок за кандидатстване:

Попълнените документи се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 3 октомври 2017 г., 17:00 ч.

Повече за програмата:

До момента по програма „Знания за успех“ са подкрепени 44 проекта на училищни настоятелства в 26 града и четири села в страната. Благодарение на това над 18 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.

Програма „Знания за успех“ е носител на редица награди и отличия. За програмата SAP спечели второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на наградите Българския форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма.

Сподели!