Какво представлява #Storymakers2017?

#Storymakers2017 е кампания за разказване на истории, фокусирана върху цифровите медии. Нейната цел е да подобри уменията на членовете на неправителствените организации от целия свят. TechSoup провежда тази кампания вече седем години с цел да бъдат обучени и насърчени нестопанските организации да създават впечатляващи истории за социалните ползи от тяхната важна работа. По време на кампанията ще бъдат осигурени образователни инициативи, обучения, семинарни онлайн събития на живо, и конкурс, които ще ви помогнат да започнете работа или да подобрите уменията си за комуникиране на работата навашата организация.

Кога се провежда #Storymakers2017?

Конкурсът е отворен за участие на 5 септември 2017 г. Приемането на заявки ще бъде прекратено на 31 октомври 2017 г. в 23:59 ч. (Тихоокеанска часова зона, което е 09:59 ч. на 1 ноември 2017 г., според Източноевропейската часова зона.) Гласуването в общността и експертното гласуване са предвидени за първите две седмици на ноември 2017 г., а наградите ще бъдат връчени не по-късно от 15 ноември.

Кой може да участва в конкурса?

Конкурсът е отворен както за нови, така и за организации с опит от цял свят. Участници от България могат да бъдат:

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г.) и

- читалища, по смисъла на Закона за народните читалища (обн. ДВ. бр. 89 от 22 октомври 1996 г.).

Можете да участвате с видеоклип или Flicker слайдшоу с пет снимки, включително използвайки български език. Доброто разказване на истории трябва да преодолее езиковите бариери.

Необходими стъпки при участие:

След като изпратите снимките или видеоклипа си, ще бъдете информирани своевременно по имейл относно дейностите, свързани с #Storymakers2017.

Препоръчва се да предприемете следните стъпки:

1. Регистрирайте се за безплатните уебинари.

2. Участвайте в Twitter чатовете на кампанията.

3. Търсете, споделяйте и се свързвайте в мрежата с хаштага #Storymakers2017.

4. Създайте кратко видео или слайдшоу с пет снимки, което да изпратите.

5. Изпратете вашата история, за да спечелите награди и да получите публичност, чрез глобалната мрежа на Техсуп.

6. Популяризирайте конкурса на вашия собствен уебсайт.

7. Поканете вашите колеги и приятели да гласуват.

Материалите се изпращат на сайта на инициативата тук.

Категории за участие в конкурса:

1. Въздействие на местно ниво — отворена за нестопански организации с бюджет до 500 000 щ.д.

2. Осъществена промяна, която стимулира и вдъхновява — отворена за нестопански организации с бюджет от 500 000 до 1 милион щ.д., с финансовата подкрепа на Adobe

3. Въздействие, променящо посоката на бъдещо развитие — отворена за нестопански организации с бюджет над 1 милион щ.д.

4. Unum Orbis — отворена само за нестопански организации извън САЩ

5. Популярен избор — гласу на публиката за вашата история!

Моля, имайте предвид изискванията и условията относно съдържанието на предложените визуални материали!

Награди

Ще бъдат разпределени награди в брой на обща стойност 10 000 щ.д. в петте горепосочени категории.

Гласуване и определяне на победителите

След като срокът за подаване приключи на 31 октомври 2017 г., експертното гласуване и гласуването в общността ще се случат през първите две седмици на ноември. Наградите ще бъдат обявени до 15 ноември 2017 г.

Можете да гласувате веднъж на ден в категорията „Популярен избор" през периода на гласуване. Наградата „Популярен избор" ще бъде връчена според най-големия брой подадени гласове в тази категория. Предварително определено жури ще прегледа най-добрите предложения в другите четири категории.

Времево ограничение на видеоклиповете

Ще се приемат видеоклипове с продължителност до пет минути. Моля, имайте предвид, че средната продължителност на вниманието, когато хората разглеждат онлайн видео съдържание, е приблизително 90 секунди.

В колко категории може да участва една организация?

Тази година можете да участвате само в една категория, отговаряща на вашия бюджет, т.е. в една от следните:

1. Въздействие на местно ниво — отворена за нестопански организации с бюджет по-малък от 500 000 щ.д.

2. Осъществена промяна, която стимулира и вдъхновява — отворена за нестопански организации с бюджет от 500 000 до 1 милион щ.д., с финансовата подкрепа на Adobe.

3. Въздействие, променящо посоката на бъдещо развитие — отворена за нестопански организации с бюджет над 1 милион щ.д.

Българските организации могат да подават в категорията Unum Orbis и, според техния бюджет, в една от горните три категории.

Всички подадени заявки в трите бюджетни категории и в категорията Unum Orbis са валидни и за наградата „Популярен избор“.

Целта на Конкурса е да се насърчи интересът на нестопанските организации към цифровия начин на разказване на истории, затова ви препоръчваме да изпращате вашите видеоклипове с възможно най-високо качество.

Колко стари могат да бъдат изпратените видеоклипове?

Можете да изпратите видеоклипове, направени през последните 12 месеца.

Безплатно ли е участието в конкурса?

Да, всички уебинари и материали са безплатни, безплатно е и участието в Конкурса.

Нужна ли е регистрация в електронната платформа на TechSoup България?

За участие в този конкурс не е нужна регистрация в платформата www.techsoup.bg. Но регистрацията на вашата организация там е безплатна и ще ви даде възможност да се запознаете с богат каталог от софтуер продукти и евентуално да се възползвате от даренията, които се предлагат чрез TechSoup от донори като Microsoft, Adobe, Symantec, Tableau и др.

Моля, имайте предвид, че, ако организацията ви няма понастоящем регистрация в тази платформа, TechSoup ще провери дали организацията отговаря на критериите за допустимост, споменати по-горе.

Повече четете на официалния сайт на инициативата: info.techsoup.org/storymakers-2017

За допълнителни въпроси, можете да пишете на: techsoup@wcif-bg.org или на storymakers@techsoup.org (на английски език).

Сподели!