За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява национален конкурс по програма „Младежка банка“.

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, с които финансират младежки идеи на конкурсен принцип.

Програмата предоставя:

- финансиране за организационно развитие и обучения;

- въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България

- месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват:

- неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души;

- неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Защо да кандидатствате?

- Имате реална възможност да допринесете за по-добрия живот в общността.

- Като част от Младежка банка развивате важни умения – лидерство, умения за презентиране, работа в екип, комуникационни умения.

- Повишавате знанията си в областта на филантропията и придобивате опит в управлението на дарителски програми „от младежи за младежи“.

Как се кандидатства?

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени: формуляр за кандидатстване и бюджет на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org.

Краен срок за кандидатстване:

Попълнените документи се изпращат на посочения електронен адрес в срок до 25 август 2018 г., включително.

Важно: Преди да изпратите своята кандидатура, запознайте се указанията за кандидатстване.

Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 300 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 250 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 150 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 450 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално.

Сподели!