Защо да кандидатствате?

Вие сте гражданска организация, работеща в полето на дигиталното образование или пък за детско и младежко развитие. Имате опит, идеи и/или искате да развивате децата и младежите в България. Тогава „Запознайте се и програмирайте“ е възможност за Вас и Вашата организация. Инициативата цели да представи различни възможности деца и младежи на възраст от 8 до 24 години да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин, като така се адаптират възможно най-успешно към утрешния дигитален свят. Инициативата ще подкрепи финансово (със сума до 300 евро на събитие) различни събития в областта на програмирането и информационните технологии, които да се проведат по време на Европейската седмица на програмирането (7 – 22 октомври 2018 г.) Събитията трябва да покажат на младите хора колко забавно може да бъде програмирането и как може да се даде живот на идеите чрез програмиране. Възможните формати включват хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика, и други. Второто издание на инициативата предвижда и конкурс за най-добро събитие както в страната, в която се е реализирало, така и между всички национални победители на Европейско ниво. Наградите са в три категории. На ниво Европейско състезание във всяка категория ще бъдат отличени пет събития. Двама представители от отличените организации ще бъдат поканени в централата на SAP, а победителят във всяка категория ще получи награда от 2.500 евро.

Как да кандидатствате?

Кандидатстването става през официалния сайт на инициативата: https://meet-and-code.org. Конкурсът е отворен от 6 юни до 15 септември 2018 г.

Кой може да кандидатства?

Организаторите на събитията трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.

Кой стои зад инициативата?

Инициативата се осъществява в 22 страни в Европа, финансира се от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и за всяка страна, участник местна гражданска организация, част от мрежата TechSoup. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!