Второто издание на „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ на Фондация "Работилница за граждански инициативи" търси мотивирани младежи, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор

Ако вие сте на възраст до 35 години, харесва Ви да работите за кауза, имате опит като доброволец, активист или част от екипа на неправителствена организация и искате да станете още по-добър в това, което правите, да се срещнете с други младежи от сектора, да работите по важни за Вас теми и с менторството на експерти, Инициативата е Вашата възможност за развитие.

Първото издание на „Инициативата“ завърши успешно през лятото на 2021 г. с финална среща, проведена в София и с участието на вече обучените граждански лидери. В продължение на почти три години, 30-те участници проведоха над 10 различни обучения, срещнаха се с ментори – експерти от различни сфери на гражданската работа, сформираха Алумни клуб. С настъпването на есента, идва време второто издание на проект „Инициативата“ да стартира официално. За второто издание, разказваме в статията по-долу. Включете се в конкурса тук.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ отново търси мотивирани млади хора от цялата страна, които да се включат във второто издание на проекта „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“.

От 20 септември до 20 ноември 2021 г. представители на граждански организации на възраст до 35 години и с опит между 1 и 3 години в гражданска организация могат да изпращат своите кандидатури. Вижте Насоки за кандидатстване.

Каква е целта на Инициативата?

„Инициативата“ има за цел да подкрепи професионалното развитие в сферата на гражданските организации на 30 младежи от различни неправителствени организации.

Какво предлагаме?

Предлагаме интерактивно, обърнато към индивидуалните нужди на участниците обучение, изградено въз основа на най-новите тенденции в обучението за възрастни.

Избраните участници ще получат достъп до серия обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и юристи, както и възможност за работа в мрежа с цел обмяна на опит и общи активности.

Предвидена е обучителна програма в четири модула: глобални проблеми и местни решения; набиране на средства, свързано с мисията на организацията и постигане на финансова устойчивост; стратегическа комуникация за промяна в нагласи и преодоляване на конфликти; оценка на въздействието и повишаване на желаното въздействие.

Освен обучения и дискусии, участници ще разработват задания по всеки един от предвидените модули. При разработването им участниците ще получават онлайн подкрепа и допълнителни тренинги под формата на уебинари, както и съдействие от страна на ментори.

В резултат се очаква лидерите на гражданските организации да развият и подобрят уменията си за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на своите организации.

Проектът „Инициативата“ и неговото значение за гражданските организации

Инициативата повишава капацитета на млади хора, ангажирани в сферата на гражданските организации, като им помага и им предлага решения да се справят по-лесно с предизвикателствата в сектора, сред които преди всичко са: кризата в социалната държава, свиващото се пространство за гражданското общество, нарастващата радикализация на все по-широки слоеве от населението.

В предишното издание организаторите, принудени от обстоятелствата около кризата с COVID-19, обърнаха внимание на още една значима тема – преодоляване на краза в НПО, с което подготвиха младежите да реагират адекватно на непредвидени обстоятелства и да познават по-добре техниките на кризисните комуникации.

Как да кандидатствате?

Изпратете Вашите документи на konkurs@frgi.bg до 20 ноември 2021 година. Научете как да кандидатствате на следния линк и в прикачените по-долу Указания.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!