От днес до 11-ти май 2023 година е отворен конкурсът за участие в десетото юбилейно издание на инициативата „Журналисти в училище“.

В новите реалности на непрекъсната заплаха от разпространение на фалшиви новини, повлияни от серия национални и международни кризи, е абсолютно необходимо да подготвим младите хора у нас да противодействат на негативната тенденция за масова дезинформация в различните комуникационни канали като подобрим тяхната медийна грамотност.

Години наред инициативата „Журналисти в училище“ среща ученическите въпроси с журналистическите отговори. Изявени български журналисти се срещат с млади хора от цялата страна, за да споделят вълнуващи истории от своя професионален опит, да отговорят на въпроси, свързани с професията „Журналист“, да разговарят по темата за фалшивите новини и да научат какви са начините да се установи коя новина не е истина.

Освен да подпомага процеса на противодействие на дезинформацията сред учениците, инициативата подкрепя кариерната ориентация на младите хора, като им предлага възможност да научат повече за самата професия, за плюсовете и минусите, от първо лице.

През годините отговор на въпроса „Как се разпознават фалшивите новини?“ получават близо 35 500 ученици от цялата страна.

Верни помощници и истински мотивирани партньори в тази инициатива са българските преподаватели, които вече цяло десетилетие разнообразяват учебния процес на своите ученици, срещайки ги с професионалисти от големи български медии.Тази година отново обявяваме конкурс за учители, които да станат част от нашата кауза да повишим медийната грамотност в България.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват всички учители от страната, без значение на предмета, по който преподават. Срещите могат да бъдат и част от часа на класа, ако преподавателят е класен ръководител. Стремим се да стигнем до повече населени места и повече ученици да могат да бъдат част от инициативата.

Търсим мотивираните учители, които работят със своите също толкова мотивирани ученици, съответно с интерес по темите на инициативата, активни са граждански и доброволно участват в срещите.

Формат на срещите

Срещите се провеждат на живо или онлайн с ученици от 5-ти до 12-ти клас, като изискването е всеки учител да събере минимум 15 ученици, които да се включат в съответната среща.

Кога трябва да се проведат срещите?

Обученията ще се провеждат в периода май – юни 2022 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез попълване и изпращане на онлайн формуляр в срок до 11.05.2023 г. на имейл адрес konkurs@frgi.bg .

-

Допълнителна информация за участие в конкурса ще намерите в Указанията за кандидатстване

Указания и Формулярът за кандидатстване ще намерите и в прикачените документи в тази страница.

Сподели!