Конкурсът за десетото юбилейно издание на журналистическите награди „Валя Крушкина - журналистика за хората" приключи в началото на месец ноември. В продължение на близо два месеца, журналисти от различни български медии изпращаха своите кандидатури за участие. В резултат от проведения конкурс общо 66 журналисти са изпратили 130 материала, публикувани в периода 12 септември 2020 г. - 11 септември 2021 г. 

Съвсем скоро ще обявим датата и начина, по който ще отличим наградените журналисти.

Благодарим Ви, че за поредна година демонстрирате засилен интерес към наградите, с което се доказва тяхната значимост сред журналистическата гилдия и смисъла на тяхното съществуване!

Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“ са част от дейността на Фонд „Валя Крушкина“, учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 11 септември 2012 г. През годините са правени различни промени в категориите на конкурса, отразяващи тенденциите в развитието на журналистиката у нас. Конкурсът става все по-разпознаваем в журналистическите среди, както и извън тях. В досегашните 9 издания на конкурса са номинирани над 400 журналисти с повече от 800 материала. Наградите се превърнаха в мерило за качествена журналистика и в гилдията, и сред широката общественост се приемат за сериозно признание за работата на наградените журналисти.

Сподели!