Само 2 от 5 европейци са чували за Европейската гражданска инициатива или знаят какво представлява. 

Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията взима решение какви действия да предприеме.

Ако имате идея за стартиране на инициатива на европейско ниво и искате да дадете гласност на значим за обществото проблем, можете да стартирате подписка в търсене на подкрепа и съмишленици. По този начин можете да оказвате по-голямо влияние върху политиките, които Ви засягат.

Нека направим този инструмент по-известен! Научете как можете да накарате гласа си да бъде чут с Европейската гражданска инициатива: https://europa.eu/!xr67Dq

#EUTakeTheInitiative

Сподели!