Обученията по Дигитален маркетинг са в рамките на проект „Посока професия", изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България проектът се изпълнява от Фондация "Работилница за граждански инициативи". Доставчик на обучението е Вола Софтуер ООД.

11.jpg

През юни месец приключиха първите два безплатни курса по Дигитален маркетинг, организирани от Фондация „Работилница за граждански инициативи“/ФРГИ/, в партньорство с „Вола Софтуер” и Дигитално Общество Монтана по проект "Посока професия".

Обученията се проведоха изцяло присъствено в градовете Враца и Велико Търново в периода март - юни 2021 година. Одобрени за участие бяха общо 37 младежи, а успешно завършилите курса са 26. От тях шестима са потвърдили, че са започнали стаж или работа, след преминаване на курса.

Сподели!