Инициативата „Наука на сцената“, част от “Наука на сцената Европа”, е европейска мрежа на преподавателите по STEM дисциплините, чийто основен фокус е обмен на идеи и най-добри практики за преподаване и създаване на общество от активни учители и посланици на науката. Целта ѝ е по забавен начин да вдъхнови интереса на ученици от различни възрасти към науката и технологиите, разпространявайки иновативни концепции за преподаване сред европейските преподаватели по природни науки.

Организатори на инициативата “Наука на сцената България” са Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и развойният център на SAP Labs в България, в сътрудничество с Националния организационен комитет на българския фестивал „Наука на сцената”. Програмата е поредната инициатива, допълваща дългогодишното партньорство между SAP и ФРГИ в желанието им да бъдат полезни на българското образование в областта на технологиите.

Едно от постиженията на партньорите по проекта, е създаването на българска версия на сайта Science on stage, с преведени полезни обучителни материали, новини за национални и международни събития от програмата, национални фестивали и възможности за професионално развитие на STEM учителите в България. Благодарение на създадената онлайн платформа, учители от различни отдалечени населени места в страната, които не ползват английски, могат да търсят информация и да развиват уменията на децата. Платформата направи и по-достъпни разработените материали от български учители, участници във Фестивала.

Цел за партньорите в рамките на програмата е преведените учебни материали, ползвани от уеб портала Science on Stage Europe, да бъдат отпечатани, като по този начин се увеличи достъпа до качествено образователно съдържание за местните деца чрез техните учители. Първият материал „Кодиране в STEM образованието” е вече факт и е достъпен за теглене, както и разпространен в печатна версия. Другите два – „Къщата на Лилу: Езиковите умения чрез експерименти“ и „Етап 3: Футбол в научното образование“ все още се подготвят.

През 2021 година партньорите постигнаха друг успех, като организираха Националният фестивал „Наука на сцената“ в хибриден формат – присъствено в СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево и онлайн, чрез платформата Hopin, предоставена и финансирана от SAP и ФРГИ. Техни представители координираха програмата на събитието и връчиха специални награди за учениците от учителските екипи.

Според партньорите, ключово за успешното им сътрудничество, се оказва споделената кауза и общата цел, взаимно доверие, споделяне на ресурси и експертиза и разбира се упорит труд и последователност в работата. Дългогодишният опит и на трите страни допринасят за успеха на инициативата у нас. Sap инициира партньорството, поради дълготрайния си интерес към STEM образованието и наличните финансови ресурс, ФРГИ се присъединява, заради практиката си в сферата на образованието и натрупаните контакти през годините, а Националния комитет допринася със знанията си в организирането на Фестивала.

Моника Ковачка – Димитрова от Sap е осноявният инициатор на програмата „Наука на сцената“ в България. За своите колеги, тя споделя: „Като партньори, умеем бързо да определим не само какво можем да подкрепим, но и да добавим и допринесем към всичко постигнато през последните години. Фокусирайки се върху доброволчеството, базирано на умения, заедно с ФРГИ действахме експедитивно, за да подкрепим Националния комитет, организатор на Фестивала и да съгласуваме нашите цели, които са по-активни образовани учители, учещи децата да мислят.

Ползите за трите формации в рамките на създаденото партньорство се измерват в обмяната на опит и ресурси, в създаването на мрежа от съмишленици, в подкрепата на деца и учители в желанието им да развиват уменията си в сферата на STEM образованието.

Сподели!