До 1 ноември 2021 г., журналисти от различни български медии могат да бъдат номинирани или да се намономинират в една от 4-те категории на юбилейното издание на конкурса „Валя Крушкина-журналистика за хората".Материалите, с които журналистът участва, трябва да са авторски и да са публикувани в последните 12 месеца – от 11 септември 2020 до 10 септември 2021 година). Категориите в конкурса са: Пишещ журналист - печатни медии и онлайн медии; Журналист от електронна медия - радио и телевизия; Снимащ журналист - оператори и фотографи; Журналист - надежда - млад журналист.

Останалите условия ще откриете в Указанията за кандидатстване.

Участието в конкурса става чрез попълване на Формуляр, в който трябва да се опишат мотивите за номинацията. Материалите също трябва да бъдат представени. Попълнените формуляри с номинации, както и материалите се изпращат на електронна поща: konkurs@frgi.bg

Материалите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от различни медии, включително носители на наградата през годините. Критериите за оценка на представените в конкурса материали са обективно и широко представяне на конкретен казус, нестандартното му отразяване и други.

Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“ са част от дейността на Фонд „Валя Крушкина“, учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 11 септември 2012 г. През годините са правени различни промени в категориите на конкурса, отразяващи тенденциите в развитието на журналистиката у нас. Конкурсът става все по-разпознаваем в журналистическите среди, както и извън тях. В досегашните 9 издания на конкурса са номинирани над 400 журналисти с повече от 800 материала. Наградите се превърнаха в мерило за качествена журналистика и в гилдията, и сред широката общественост се приемат за сериозно признание за работата на наградените журналисти.

Сподели!