Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че на 18 април 2022 г., точно в 17:00 ч. изтича срокът, в който гражданските организации могат да подадат проектните си предложения по Четвъртата (извънредна сесия) на Схемата за малки инициативи. След изтичането на този срок проектни предложения няма да бъдат приемани. Извънредната сесия на Фонда, която стартира на 18 март 2022 г., е в отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна.

Операторът на Фонда обръща също така внимание, че в полунощ на 13 април 2022 г. изтича срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с Насоките за кандидатстване и съпътстващите документи. Отговори на подадените в този срок въпроси ще бъдат публикувани в близките дни.

Сподели!