През настоящия уикенд в София ще се проведе интересно обучение по Design thinking за участниците във второто издание на Инициативата. Това ще е тяхното първо обучение на живо от старта на програмата досега.

Бъдещите лидери от неправителствени организации ще се запознаят отблизо с възможностите, които Design Thinking предоставя. Това е един иновативен метод за решаване на комплексни проблеми, от които се зараждат много нови идеи и включва креативен творчески подход /стратегически, познавателни и практически процеси/.

Срещата се организира съвместно с Моника Ковачка – Димитрова /програмен директор в глобалния технологичен лидер SAP Labs Bulgaria/, която ще води обучението, заедно с Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Обучението е част от второто издание на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!