В момента тече процесът по организация на логистиката на срещите.

Инициативата "Журналисти в училище" към Фонд "Валя Крушкина" за девета поредна година представя темата за медийната грамотност сред подрастващите. Тази пролет ученици от цялата страна отново ще имат възможността да се срещнат с изявени български журналисти. В рамките на проведения през март и април конкурс бяха одобрени общо 19 учители, които са изявили желание да поканят журналист в един от своите часове. Включилите се ученици ще могат да чуят от първо лице вълнуващи истории от света на журналистиката, ще разберат повече за силата на пропагандата и фалшивите новини, ще научат техники за тяхното разпознаване и противодействие.

В новите реалности, свързани с войната в Украйна и здравната криза, предизвикана от COVID-19, в комбинация с непрекъсната заплаха от разпространение на фалшиви новини, е по-важно от всякога да подготвим младите хора у нас да противодействат на негативната тенденция за масова дезинформация в различните комуникационни канали.

Инициативата „Журналисти в училище“ има за цел да повиши медийната грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допринесе за кариерния им избор. „Журналисти в училище“ е инициатива на Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!