Проект „Посока професия" бе представен на събитие за добри образователни практики в София.

На 9-ти и 10-ти септември тази година се проведе второто издание на събитието „Палитра с добри образователни практики". Събитието е организирано от Сдружение „Знам и мога", чиято цел бе да събере на едно място представители на различни организации, ангажирали своята дейност с темата „Образование". По време на срещата бяха споделени успешни примери за образователни практики и възможности за професионално развитие у нас. Представени бяха проекти на участниците в събитието, финансирани по Европейски програми в сферата на образованието, обучението и спорта.

За да презентира идеята и иновативния подход на „Посока професия", на срещата присъства Моника Писанкънева от Фондация „Работилница за граждански инициативи", която е и Мениджър на проекта. Моника фокусира вниманието на аудиторията върху основната идея на проекта, а именно да създаде заетост за безработни младежи от уязвими групи чрез IT обучение.

Проект „Посока професия" е изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България проектът се изпълнява от Фондация "Работилница за граждански инициативи". Доставчик на обучението е Вола Софтуер ООД.

Сподели!