През май месец стартират още две обучения по проект "Посока професия" - курсове по Дигитален маркетинг и Софтуерно тестване.

Интересът към безплатните курсове в сферата на Информационните технологии се разраства. Желаещите да се включат в обучението, могат да кандидатстват тук.

Занятията ще се провеждат веднъж или два пъти седмично в удобно време, съобразено с работещи и ученици. Курсът е предназначен за начинаещи, но въпреки това е интензивен и е нужно да се полагат усилия. Включва малко теория и много практика. Всяко ниво завършва с изпит и финален проект. Успешно покрилите 50% от критериите, получават сертификат за участие, а тези над 80% - професионален сертификат.

Най-добре представилите се курсисти ще имат възможност да започнат платен стаж.

Това обучение е в рамките на проект „Посока професия", изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България проектът се изпълнява от Фондация "Работилница за граждански инициативи". Доставчик на обучението е Вола Софтуер ООД.

Сподели!