На 14 март, ще се излъчи на живо в социалните мрежи регионална конференция на тема „Противодействие на трафика на хора в контекста на принудителната миграция. Оценка на политиките и търсене на съвместни решения в Гърция и България“. Конференцията е организирана съвместно от Операторите на Фонд Активни граждани в двете държави, част от коите е и Фондация "Работилница за граждански инициативи". Фондът се подкрепя от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като част от финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

В панелната част на конференцията ще бъдат засегнати следните дискусии:

  • Защита на жертвите на трафик на хора чрез анализ на съществуващи системи за защита и прилагане на подходи, ориентирани към жертвите,
  • Най-добри практики за превенция и рецидив на трафик,
  • Преодоляване на пречките пред достъпа на жертвите до правосъдие.

Сред лекторите ще бъдат представители на Експертната група на Съвета на Европа за действия срещу трафика на хора (GRETA), Софийски университет, Асоциация Анимус, Фондация за достъп до права, Фондация "Глас", Фондация "Мисия криле", Диотима, Фондация "Дигнита", UNICEF Гърция, UNDOC, UNHCR Гърция, IOM Гърция, Национален докладчик по трафика на хора, Специален секретар за защита на непридружени непълнолетни (SSPUAM), Гръцка полиция, Национален администратор на механизма за препращане.

Конференцията ще се проведе на английски език. Можете да я проследите на живо във фейсбук събитието или през YouTube на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=akGlZbWXKxk

Сподели!