Утре на официална церемония в Стара Загора ще бъдат връчени сертификатите на 30-те младежи, участвали в проект „Посока: Професия“.

Проектът стартира пилотно на територията на община Стара Загора през януари 2016 г. и даде възможност на 30 млади хора от ромски произход да получат професионална подготовка в различни сфери на дейност, контакти с работодатели, както и програма за личностно развитие.

Освен индивидуалните курсове за професионална квалификация всички участници в проекта бяха ангажирани ежедневно с групови занимания осигурени от психолог включващи – тренинг, ролеви игри, обучение в меки умения, повишаване на функционалните компетенции – писане на CV, писане на мотивационно писмо, симулиране на интервю за работа.

В резултат 9 от младежите вече започнаха работа, 4 планират или са започнали собствен бизнес, 8 активно търсят работа, 5 момичета остават в училище, а 4 младежи продължават образованието си във висше училище. Предвижда се включването на още 30 младежи от община Стара Загора.

„Посока: Професия“ е модел за младежко развитие, който помага на младежи от маргинални групи да се адаптират успешно към пазара на труда. Моделът, разработен в САЩ и пренесен в 15 страни по света, беше приложен пилотно в България в община Стара Загора през периода януари- август 2016 г. Проектът се реализира от  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Обществен дарителски фонд Стара Загора.

Основни компоненти на модела са: обучение за повишаване на функционалната грамотност, развитие на житейски умения, личностно развитие, професионално образование, гражданско участие, и социална подкрепа.

„Посока: Професия” е част от световната мрежа YouthBuild. YouthBuild e образователна програма за развитие и интегриране на пазара на труда на млади хора.


Снимката е предоставена от Обществен дарителски фонд Стара Загора.

 

 

 

Сподели!