Участниците от програма „Посока: Професия“, реализирана от Обществен дарителски фонд Стара Загора в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ се срещнаха с представители на местните институции в Стара Загора. Целта на инициативата бе да запознае младите хора с работата на местната власт и да им даде възможност да зададат въпроси по важни за тях теми. Младежите бяха посрещнати от заместник-кмета на Община Стара Загора – Красимира Чахова.  Със срещата бе отбелязан Международния ден на YouthBuild International – 27 април.

Програма „Посока професия“  е част от американската програма за Младежка заетост и разгръщане на младежки потенциал YouthBuild. YouthBuild е образователна програма за развитие и интегриране на пазара на труда на отпаднали от училище млади хора, създадена преди 30 години в САЩ.

„Посока професия“ подкрепя безработни младежи от Стара Загора на възраст от 18 до 24 години, отпаднали от образователната система и живеещи на прага на бедността да получат професионално образование, мотивация за намиране на работа, контакти с работодатели и заетост.

Програмата стартира у нас в края на септември 2015 г., а към момента в нея са включени 30 младежи от различни социални групи. Запознайте се с някои от тях във видеото тук.

YouthBuild International изгражда глобална мрежа от организации, подкрепящи младежкото развитие и създаващи възможности за млади хора, които са били отхвърлени от системата да преоткрият себе си и да преодолеят изолацията, като същевременно извършват услуги в полза на общността.  Мрежата обхваща над 300 организации в 18 страни от 5 различни континента. Програмата съчетава в себе си няколко принципа, които правят нейното въздействие уникално по рода си в полето на младежкото развитие и развитието на общностите. Това са: социално включване на младежи от различни социални групи; повишаване на квалификацията на включените младежи, доброволен труд и създаване на приобщаващ кръг от подкрепящи лица и организации.

Сподели!