Общо 63 представители на организациите, подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ споделяха опит и практики по време на Годишната среща „Как създаваме социална промяна?“. Срещата се проведе на 1 юли в София и е тринадесетата по ред в 15-годишната история на фондацията.

Пет участници представиха своя опит по петте компонента, изграждащи социалната промяна. Лозен Йорданов от Сдружение „Дебют“ представи проекта „Младежка банка Кюстендил“ в компонента „Вдъхновение“. Анна Радева от Обществен дарителски фонд Варна сподели опит в компонента „Иновации“. Пример за изграждане на добри партньорски взаимоотношения даде Марина Димова от УН „Христо Ботев“, Кърджали с проект „Моето второ семейство” в компонента „Сътрудничество“. В следващия компонент „Знание“ бе представен проект „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ от Борис Недялков, Сдружение „Бокая“. Добри практики за набиране на средства сподели Ивайло Иванов от Сдружение „Фокус - Европейски център за развитие“ в компонента „Финансиране“. Пример Ивайло Иванов даде с проекта „Младежка банка Пазарджик“. 

Представители на всички организации, подкрепени по Програмата за развитие на обществените фондации имаха възможност да се срещнат с Аня Бьолхоф, директор на Европейската инициатива за обществени фондации. След срещата участниците дискутираха на тема: Отпускане на грантове за социална промяна.

Специален панел бе предвиден за представителите на организациите, подкрепени по двете детски програми на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – програма „Дъга“ и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Участниците бяха запознати с „Теория на промяната“ и споделиха полезни практики по темите: подходи за социална промяна, изкуство за детско развитие и въвличане на родителите като фактор детско развитие. На следващия ден участниците в двете детски програми участваха в обучения за създаване и разработване на документ за политика за закрила на детето.

Годишната среща насочи вниманието към промяната, която Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е реализирала от създаването си до сега. Изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова представи последните 15 години в цифри: 1145 подкрепени организации, 1186 финансирани проекта, 5 687 207 лв. отпуснати за финансиране на проектите и  2 586 656 лв. привлечени от местни дарители за финансираните проекти. През последните 15 години организациите, които са повишили своя капацитет и са придобили нови знания и умения чрез обученията, организирани от ФРГИ са 1 576.

Промяната, която ФРГИ реализира, подкрепяйки инициативните организации, бе представена в есето „За проектите, празниците, наследството, приятелството и още нещо...“ на Люба Дочева от Сдружението ЦУРОТ. Организацията е подкрепена от ФРГИ през 2002 г. Есето „За проектите, празниците, наследството, приятелството и още нещо...“, заедно с есето „След 3 години в търсене на корените си в миналото и мястото в настоящето“ на Пепа Пенева от Фондация „Опън спейс“ бяха отличени в конкурса за снимка и есе на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ“.

 

Сподели!