Пламен Тилев

„Да направим светa едно по-добро място“

От Елеонора Гаджева

Това е мото, което излиза от рамките на фирмената политика и се прехвърля върху младите хора, тези които сега създават устоите за бъдещето си. С г-н Пламен Тилев, Изпълнителен директор на SAP Labs България, си говорим в мразовит февруарски ден, един от онези, в които по улиците на страната гневни млади хора търсят мотивация, за да останат в родината си, и в които много силно ни се иска бъдещето да е по-добро за всеки. Така, че и началото на разговора е свързано с тази тема.

Г-н Тилев, какво ще кажете на младите хора, които продължават да напускат България и в момента?

Така или иначе кризата ще отшуми след време, а инвестициите в  България ще продължат. Процесът на затихване на инвестициите, който в момента върви ще спре, и ще ни трябват много и качествени млади хора. Въпреки пропуските в образованието, които трябва да се попълват, има добра основа. Чуждестранните инвеститори ще продължат да идват у нас и все така ще имат нужда от добри специалисти, затова ние трябва да сме подготвени да им дадем тези хора. Бих могъл да очертая това като основна посока в развитието и на нашата компания. При нас работят  специалисти, които имат възможност, реализирайки се в България, да пътуват по цял свят, да специализират извън страната и да контактуват със свои колеги, да обменят опит.  Затова призовавам младите хора, да търсят възможност за реализиция първо у нас, а след това в чужбина.

Дали бизнесът трябва да има повече инструменти,  с които да въздейства върху институциите, да дава идеи и предложения за промени в законовата рамка?

Бизнесът и сега е по-активната страна за създаване на работни групи, защото бизнесът е консуматорът  на придобитото в образованието. Така, че би трябвало той да е този, който дава насоки и предложения. За съжаление у нас все още липсва спойката между различните институции. Образованието консервативно смята, че трябва да определя кои са търсените професии и специалности и от нивото на тази позиция, все още приема всяка нова и различна идея като интересна, но не като своя. Докато не се създаде здрава връзка между тези звена, няма да имаме кой знае какъв резултат. В България винаги сме били горди, че сме чудесно място за разнообразни хай-тек инвестиции. Но вече губим престижната позиция, която имахме, защото не можем да създадем специалисти за нуждите на новите инвеститори, които идват в България.  Време e да започнем от рано да планираме бъдещето си, за да вървим напред и като общество и като отделни личности.

Какво Ви накара да изберете да подкрепите програми свързани с развитието на млади хора?

Глобалната политика на SAP Labs България за социална отговорност е свързана с подкрепата на предприемачеството и образованието. Ние искахме да открием и мотивираме млади хора, които нямат добри възможности за изява в мястото, където живеят - нямат възможност да се информират, да участват активно в социалния живот. Освен това знаем, че средното училище е слабото звено в нашето образование. Все още има огромна празнина между основното училище и университета и смятам, че програмата „Знания за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която SAP Labs България подкрепи се намесва точно в този момент.

Заедно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ участвахме като съорганизатори разработихме програмата „Знания за успех“, акцентирайки на трите групи дейности – гражданско общество, изграждане и възстановяване на училищните библиотеки и създаване на центрове за професионална ориентация. От всички кандидатствали избрахме осем училища в Попово, Елхово, Павликени, Силистра, Враца, Тополовград и Разлог, чиито проекти финансирахме. В рамките на програмата наши специалисти посетиха училището в Павликени и разговаряха с младите хора и  мнението им е, че това са изключително мотивирани младежи, които искат да учат и да се развиват в България. Затова за нас е важно да проследяваме целия процес на случване на проекта и да реагираме на проблемите и нуждите на участниците.

Мислите ли да продължите с подкрепата на подобни програми?

Програмата „Знания за успех“ продължава до юли месец, тази година. Надяваме се да имаме възможност да я подкрепим и на следващ етап. Тогава на базата на натрупан опит, ще изчистим критериите и дейностите, които искаме да развием и така в бъдеще ще постигнем още по-добри резултати. Обучението и предприемачеството са главни приоритети  в политиката за социална отговорност на SAP в глобален план.  Ако имаме бюджет, ще продължим да  финансираме и дообогатяваме тази програма. Освен това Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е един изключително важен партньор, който доразвива и реализира идеите ни. Ние като компания  и водещ производител в софтуерния бранш се опитваме да сме отговорни и към обществото, от което сме част. От две години в световен план компанията включи и следва мотото „Да направим света едно по-добро място“. Ние като поделение на SAP припознаваме и работим за доказването на това мото.

За програмата:

“Знания за успех” е програма,  разработена и реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Програмата е насочена към малки населени места с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс и цели мотивирането на младите хора да продължат образованието си и да развиват ценни умения и компетенции, които да им помогнат в бъдещата им професионална реализация.  Директни бенефициенти на програмата са над 1900 ученици в горен курс, а индиректно от програмата се обогатява цялата местна общност.

Сподели!