ФРГИ търси идейни предложения за детско и младежкото разивитие по програма „Дъга“ 2015-2017. Одобрени ще бъдат иновативни идеи за интегриране на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.

Кандидатстването и съответно получаване на финансирането, се осъществяват на два етапа. Първият етап включва представяне на идейна концепция, а вторият - представяне на предложение за финансиране. В периода от  два месеца от 1 март 2015 г. до 1 май 2015 г. групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури могат да изпращат идейни концпеции за подкрепа на детското и младежко развитие. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 30 000 лева, като е необходимо кандидатите да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта. Одобрените концепции ще бъдат обявени на сайта на ФРГИ на 20 май 2015 г. Подробна информация за условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване ще намерите тук.

„Дъга“  2015 - 2017 се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания и цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование. В резултат от първото издание на програма „Дъга“ 2011 – 2013, бяха подкрепени  1176 деца и младежи; 196 родители; 181 професионалисти, работещи с деца и доброволци и над 1600 непреки участници, между които отново деца, родители и различни специалисти.

Предлагаме ви един нетрадиционен разказ за постиженията на Ани и Борко от Тръстеник, участници в проект „На фокус — детето“ на Читалище „Неофит Рилски 1872“ — Тръстеник, по програма „Дъга“ на ФРГИ.


Сподели!