Тази година, България е една от четирите страни, заедно с Германия, Франция и Ирландия, които ще могат да се възползват от помощта на доброволец - експерт, служител на SAP при организиране на събитие за програмиране, финансирано по програма „Запознайте се и програмирайте“. Събитията са онлайн и могат да се осъществят в периода 10 септември - 31 октомври 2020 година.

Корпоративни доброволци, служители на развойния център на SAP в България, е възможно да се включат в подкрепа на организаторите на събития, за да предоставят своята експертна помощ в подготовката, организацията и провеждането на различни финансирани инициативи, част от тазгодишното издание на „Запознайте се и програмирайте“, провеждащи се онлайн. В днешните безпрецедентни и непредвидими времена на пандемия, създаването на забавно и интерактивно онлайн съдържание за деца и младежи е истинско предизвикателство. Проблеми с интернет връзката и трудности при задържане на вниманието на учениците са част от недостатъците на онлайн събитията. Със своите умения и опит, експертите от SAP могат да бъдат ценен ресурс за преодоляване на затрудненията, да инспирират креативност и представят интерсни решения, като така съдействат за успешното провеждане на онлайн събитията.

Различни групи на гражданското общество, като училища, ИТ специалисти, или компютърни клубове, могат да планират и провеждат събития за промоция на програмирането сред деца и младежи. За да получат финансиране, организаторите трябва да кандидатстват като юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища (училищни настоятелства, сдружения, фондации,читалища и др.).

Възможности, които SAP предоставя чрез своите доброволци:

• Участие в практически презентации;

• Помощ при провеждане на онлайн семинари;

• Подкрепа с въвеждане в приложението Snap!

• Онлайн семинари за Design Thinking;

• Обучителни онлайн семинари по роботика, 3-D печат, програмиране и много други;

• Подкрепа за създаване на уебсайт, разработване на социални медии или намиране на подходящ комуникационен инструмент за вашето онлайн събитие;

• Експертно жури, което да се включи във вашето събитие, в случай че решите да организирате състезания;

Регистрирайте и номинирайте вашето събитие по “Запознайте се и програмирайте“, за да получите доброволческа подкрепа!

Ако Вашето събитие се нуждае от допълнителна помощ, можете да я получите от доброволците на SAP! Кандидатствайте СЕГА!

Научете повече за програмата ТУК.

#SAP #meetandcode #corporatevolunteering

Сподели!