Може ли родителите да бъдат активно въвлечени в училищния живот, а децата да ходят с удоволствие на училище? Подкрепящи учители, които макар и в малки населени места, преподават учебните предмети по най-съвременните интерактивни методи, запознавайки възпитаниците си с бита, културата и историята на етносите в България и формирайки в тях уважение към страната ни? А сега си представете всичко това с родители и ученици от уязвими групи, предимно от ромски произход! Тези дейности, а много други са залегнали в проекта „Българско даскало“, реализиран от екипа на Фондация „КУЗМАНОВ“ с подкрепата на Програма за детско и младежко развитие „Дъга“ на ФРГИ.

От началото на учебната 2015г. в ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Алеко Константиново и ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пещера, стартираха дейности по създаване на среда за подобряване на комуникацията между учители-ученици-родители-местна власт-местни организации и иновативни подходи за социалното включване на деца и младежи от уязвими групи.

Учители срещат родители. Така може да се опише най-общо съвместната работа между предимно ромските родители и учителите от училищата-партньори по проекта. В специално създадени родителски клубове родителите се събират, за да обсъждат различни въпроси свързани с учебното заведение като: какво може да се промени в школата, за да станат още по-желани и хубави за техните деца; училищата да кандидатстват ли за обединени училища (съгласно новия закон за Предучилищното и училищното образование); намиране на спонсори; съвместни дейности между ученици-родители-учители (спортни и кулинарни състезания, благотворителни базари и др.); разговори по различни социални, образователни и здравни теми и много други дейности. Учителите и родителите преминават през специални обучения, водени от специалисти, за подобряване на комуникацията и работата помежду си.

Източник: Фондация „КУЗМАНОВ“

Сподели!