Фондация "Работилница за граждански инициативи" става част от екипа на проект PEARL. Целта е да се осигури улеснен път за интеграция в нова общност за граждани на трети страни. Проектът обединяващ партньори, институции и организации с нестопанска цел, е финансиран по програма "Еразъм+", чрез Agency du Service Civique.

Сред основните цели на проекта е да насърчи учистието на младежи мигранти в процесите по вземане на решения и в демократичния живот на европейските общества, както и насърчаване на участието на мигранти и бежанци в процеса по вземане на решения в демократичния живот на ЕС като цяло.

Проектът PEARL по своята същност е приобщаващ. Този ангажимент за приобщаване и разширяване на участието на групите, които срещат трудности, обобщава цялата му същност. Позовавайки се на натрупания опит от пандемията, проектът включва и онлайн образователен модел, който преодолява:

  • Пречки пред безпроблемния достъп
  • Финансови затруднения
  • Времеви затруднения

В случаите, когато това е възможно, ще се предоставя достъп до излъчвани на живо отворени събития. Партньорите по проекта ще информират участниците за тези събития предварително.

Сподели!