На 08 април 2011 ФРГИ проведе втория ежегоден „Ден на неправителствените организации” съвместно с „Майкрософт”, посветен на използването на съвременните технологии за популяризиране на каузите и инициативите на НПО сектора. Радваме се да споделим, че на събитието присъстваха над 80 представители на неправителствени организации от цялата страна, които с искрен интерес изслушаха презентациите на лекторите. От Теодора Върбанова, р-л Образователни програми в „Майкрософт”,  научиха как да кандидатстват за дарителската програма за софтуер на компанията (вие също можете да научите как тук).

 Иван Александров увери публикаката, че дори неправителствените организации трябва да се научат да продават „продукта”си, в техния случай - кауза или кампания, и запозна публиката с примери за успешни комерсиални кампании, провеждани чрез социалните мрежи. Стефан Янков, Александра Георгиева,  Асен Генов (презентациата му можете да видите тук) и Константин Павлов - Комитата (politikat.net) представиха успешно проведените си чрез социалните мрежи кампании, но също така посочиха, че подкрепата, която са получили в реалния живот (присъстващи на протестите, участващи в събитията) е около 10% от заявената в интернет пространството. Този факт доведе до оживена дискусия доколко натискането на бутона „Харесва ми” във фейсбук може да се счита за заемане на гражданска позиция и какви са начините да накараме широката общественост да проявява гражданско съзнание в реалния живот, извън социалните мрежи, форумите и т.н.

 Във втория панел, Александър Миланов, специалист „Връзки с обществеността” запозна публиката с принципите на класическия маркетинг, но приложени в „продажбата” на НПО. Той накратко описа основните социални мрежи и информационни канали, които организациите могат да използват напълно безплатно и даде конкретни примери за добри и лоши практики (неговата презентация можете да видите тук).

 Възникна дискусия с публиката за ползите и вредите от употребата на тези инструменти в контекста на неправителствения сектор . Изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова, която модерираше панела, помоли  публиката да се раздели на групи съобразно мнението по въпроса. Сред негативните страни бяха посочени изтичането на лични данни или информация за организацията, обидите и нападките от страна на недоброжелатели в интернет, които биха могли сериозно да увредят имиджа на даденото НПО.

 Следващия лектор бе Бранимира Димитрова, която говори за възможностите на онлайн дарителството. Тя запозна аудиторията с техническите тънкости и начини за даряване в мрежата, даде конкретни примери за мащабни фондонабирателни кампании, обединяващи редица организации или каузи в едно, посочи, че чрез интернет могат да се набират не само пари, а и предмети и може би най-важното – доброволци (с презентацията й може да се запознаете тук). Г-жа Николова отправи въпрос към публиката доколко те, като представители на НПО сектора са се опитвали да търсят доброволци чрез интернет и какъв е бил техният опит. Оказа се, че тези, които са се възползвали от тази възможност са били буквално затрупани с кандидатури на желаещи да помогнат и впечатленията им от включилите се доброволци са изцяло положителни.

Последният панел от събитието беше посветен на споделяне на добри практики. От Мая Китова участниците научиха как съвременните технологии могат да се прилагат за развиване на въображението и уменията на децата ( проект „Деца правят анимация”), а Мария Брестничка нагледно показа как могат да се използват за възпитаване на гражданско съзнание у децата и активното им  включване в гражданското общество (кампания „Мнение от значение). В заключение, Милка Семова сподели как използвайки възможностите на социалните мрежи е успяла да изгради мрежата на Сдружението от завършилите Стопанския факултет на Софийския университет (презентацията й  можете да видите тук).

Прикачени файлове

Сподели!