С цел да се постигне максимална ефективност при разпределението на средствата за благотворителност, ПИБ съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи” учреди Фонд „Социална отговорност на ПИБ”. Създаването на фонда е прецедент в отношенията между корпоративния български бизнес и нестопанския сектор в България. Средствата за благотворителност се разпределят на проектен принцип с цел постигане на устойчиви резултати.

Какво е постигнато до сега…

Досега в рамките на първите три сесии на Фонда са подкрепени общо 21 проекта с финансиране на обща стойност над 76 000 лв. Различни по своята насоченост, проектите целят създаване на необходимите условия, както и изграждане на умения у децата за по-независим живот след напускането на домовете.

През 2007 г. бяха реализирани 9 проекта, насочени към възпитаници на различни домове в страната, като децата придобиха умения в областта на готварството, фризьорството, обучение в колоездене и др. Голямя част от децата вече работят в сферата на услугите, прилагайки придобитите умения в реалния живот след като напуснат домовете.

През 2007 г. Първа инвестиционна банка стартира и серия от проекти, насочени към библиотечното дело в страната. ПИБ финансира разнообразни дейности като реконструкция на училищни библиотеки, закупуване на книги, изграждане на нови библиотечни центрове и др.

Какво предстои още…

През настоящата 2008 г. предстои реализирането на 5 проекта. Те отново са насочени към децата, лишени от родителски грижи от домовете в градовете Бургас, Исперих, Пловдив, София и с. Широка Лъка.

Всички социалните дейности на Първа инвестиционна банка за 2007г. и 2008г. са представени в книга. Книгата ще бъде разпространена до всички клонове и офиси на ПИБ в страната. Всеки клиент ще може да си вземе издание, в което ще открие представяне на социалните дейности на ПИБ.

Книгата с резултатите от корпоративното дарителство на ПИБ в pdf формат можете да видите тук.

Прикачени файлове

Сподели!