В обновеното шесто издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“ бяха получени 219 кандидатури на граждански организации, младежи, медии и журналисти с проекти в различните категории.

Списък на организациите, изпратили свои предложения е публикуван в платформата на инициативата. Проектите се разглеждат в три етапа на оценка – за административно съответствие и качествена оценка, направена от външно експертно жури и от служителите на Лидл България.

Одобрените за финансиране проекти ще бъдат обявени през януари 2024 г., като между тях ще се разпредели общият фонд за това издание на програмата в размер на 365 000 лв. Сумата беше събрана от 18 септември до 18 октомври, като Lidl отделяше по 5 ст. за всяка покупка във всички магазини на компанията. Така предоставеното финансиране за граждански инициативи в рамките на шестте издания на инициативата ще достигне стойност от близо 1,3 млн. лева.

Сподели!