Илияна Николова - Изпълнителен директор

Илияна Николова е дипломиран магистър по история (СУ „Св. Климент Охридски“). Има и специализация по управление от НБУ. Обучаване е от London School of Economics и Judge Business School, Кеймбридж и редица неправителствени организации. Професионалният й опит включва консултации, обучения, наблюдения и оценки, изследвания, разработване и управление на проекти в области като: развитие на общности, гражданско участие, дарителски нагласи и практики, мобилизиране на местни ресурси, развитие на организационни и човешки ресурси. От 1996 г. е тясно свързана с неправителствения сектор и е работила за различни български и чужди организации като Чарити Ноу Хау, Хелп Ейдж, Алавида, ЮНИФЕМ, Фондация ЖАР и др. Познава гражданският сектор не само в България, но и в страните от Централна и Източна Европа.

Моника Писанкънева - Мениджър "Развитие на филантропията" 

Моника Писанкънева има 15-годишен опит като мениджър на национални програми в различни неправителствени организации. От 2009 г. е член на екипа на ФРГИ. Опит в сферата на развитие на гражданско общество, развитие на филантропията, защита на човешките права на уязвими групи. Опит като обучител и като монитор на проекти. 

Галина Асенова - Мениджър "Финансирания"

Галина Асенова е завършила "Стопанска логистика" в УНСС и публична администрация в НБУ. Опит в управлението и реализацията на проекти, финансова и счетоводна дейност, местни политики.

Валери Панджаров - Координатор на Програма EEA GRANTS

Валери Панджаров има опит в неправителствения сектор през последните 16 години, като е работил в няколко български и международни организации. Образованието му включва две магистърски степени по философия и политически науки, последвани от специализация в САЩ в областта на НПО и развитието (2001-2002 г.). В периода 1997-2001 г., работи във Фондация „Развитие на гражданско общество“; и от 2003 до 2011 г., е програмен координатор и програмен директор КЕЪР България (Фондация ЕКИП от май 2007 г.). Конкретният му опит включва координация на схеми за безвъзмездна финансова помощ, разработване и управление на проекти, както и застъпнически инициативи и участие на гражданското общество в политически диалог със съответните правителствени институции и заинтересовани страни.

Петър Андреев - Координатор програми

Петър Андреев е Магистър Англйска филология СУ "Климент Охридски". Работил с граждански организации на различно ниво по прокети на ААМР, МОТ, ЕКП и ЕС. Опит в изграждане на мрежи и капацитет на НПО. 

Мария Цекова -  Мениджър комуникации и информация

Мария Цекова, учи "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността" в НБУ. Работила е в агенция за PR и реклама. Интересува се от социални медии и онлайн маркетинг.

Мария Стоименова - Финансов мениджър

Мария Петрова - Офис мениджър

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK