Политика за защита на личните данни

ФРГИ отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица с настоящата политика. В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики, ФРГИ прилага изискваните организационни и технически мерки за защита на лични данни.

ФРГИ с настоящата Политика за защита на личните данни цели да информира заинтересованите лица за целите на обработка на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Прикачени файлове

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK