Списък с всички организации, приели Стандартите за добро управление на гражданска организация.

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) винаги е проявявала устойчив интерес към темата за доброто управление на гражданските организации. През далечната пролет на 2005 г. изготвихме и издадохме Наръчник за управление на НПО. Пет години по-късно, съвместно с 11 граждански организации, изработихме 7 минимални стандарта за добро управление, разпределени в 4 области, към които се присъединиха над 50 организации. 

Днес както ние, така и много колеги от гражданския сектор, продължаваме да търсим начин за качествената саморегулация на гражданските организации. Убедени сме в необходимостта Стандартите за добро управление отново да бъдат споделени широко така, че прилагането им да бъде както от полза за самите организации, така и за гражданите, които се интересуват от тяхната дейност. Убедени сме, че гражданските организации трябва сами да гарантират своето добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи. Убедени сме, че в своята работа гражданските организации трябва да са политически неутрални и изцяло водени от обществен интерес. 

През есента на 2020 г. Стандартите за добро управление на гражданска организация бяха осъвременени в консултативен процес с колеги от гражданския сектор. Съгласихме се върху 17 стандарта в три области:

1. Прозрачност, отчетност и контрол (7 стандарта)

2. Човешки ресурси (3 стандарта)

3. Конфликт на интереси (7 стандарта)

До момента на обявяването на осъвременената версия на Стандартите, организациите, с които сме направили консултации и са приели Стандартите, са: 

Американска фондация за България – клон България

Български дарителски форум

Български институт за правни инициативи

Български център за нестопанско право

Национала асоциация за приемна грижа

Национална мрежа за децата

Обществен дарителски фонд „За Варна“

Обществен дарителски фонд Стара Загора

Фондация „Асоциация Анимус“

Фондация Бикоуз

Фондация „Заедно в час“

Фондация „Искам бебе“

Фондация „Мисия криле“

Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“

Фондация „Светът на Мария“

Форум гражданско участие

Медиен партньор на инициативата е Информационният портал за неправителствените организации в България

Стандартите за добро управление представляват професионален вътрешно-общностен механизъм за развитие на гражданските организации у нас. Те са организъм, който смятаме да развиваме в сътрудничество и консултации с всички, които са ги приели. 

Намеренията ни са всяка година, въз основа на получена обратна връзка от общността на прилагащите Стандартите организации и при необходимост, да правим промени на определени стандарти. Така ще бъдем актуални спрямо нуждите на гражданските организации и ще търсим адекватен отговор на изискванията на обществото. 

Всяка гражданска организация, която приема Стандартите и иска да оповести това публично, трябва да се запознае със списък за самопроверка и да попълни декларация за присъединяване, като след това я изпрати на имейл адрес office@frgi.bg. ФРГИ ще изпрати знака на Инициативата, който може да се постави на интернет страницата на съответната организация, заедно с текста на Стандартите. ФРГИ текущо ще представя на страницата си имената на всички организации, приели стандартите, въз основа на изпратените от тях декларации.

Със Стандартите за добро управление на гражданска организация можете да се запознаете ТУК.

Видео 1: Източване

Видео 2: Прозрачност

Видео 3: Участие

Видео 4: Управление

Прикачени файлове

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK