Подкрепени ще бъдат дейности,които допринасят за развитие на капацитета на организациите, създаващи култура на дарителство в общността.

Фондация „Работилница за граждански инициативи" обявява конкурс за институционално укрепване на обществените фондации по Програмата за развитие на обществените фондации.

Подкрепени ще бъдат инициативи, които допринасят за развитие на капацитета на организации, създаващи култура на дарителство в общността. 

Участието в конкурса изисква изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване и бюджет на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org. Необходимите документи, както и указания за кандидатстване ще откриете приложени по-горе. Крайният срок за изпращане на документите е 20 юни 2016 г. Повече информация за условията за кандидатстване ще откриете в приложените Указания. 

Чрез Фонда за институционално развитие на обществените фондации, „Работилница за граждански инициативи"  подкрепя развието на инфраструктура за местното дарителство, както и укрепването на човешките ресурси, капацитета за набиране на средства, ефективността на гранторазпределянето (за обществени фондации и младежки банки), финансовото планиране и управление, комуникационната стратегия и други аспекти на работата на организациите, развиващи местната филантропия.

Конкурсът за институционално укрепване се реализира в рамките на Програмата за развитие на обществените фондации на  „Работилница за граждански инициативи". Повече за програмата, можете да научите тук или от сайта www.communityfoundations.bgСподели!