Покани журнаслит в учлище до 15 май 2016 г. като мотивираш участието си в инициативата.

„Журналисти в училище“ вече трета поредна година среща български журналисти с ученици от среден курс на обучение. Инициативата е част от дейността на Фонд  „Валя Крушкина“ - един от малкото поименни у нас. Фондът е създаден през 2012 г. при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в памет на журналиста Валя Крушкина, дългогодишен кадър на БНТ.

„Журналисти в училище“ има за цел да провокира интереса на учениците към журналистическата професия, да стимулира сформирането на гражданска позиция у тях и да популяризира гражданската журналистика, която защитава правата и интересите на хората, така както правеше самата Валя, чрез своите материали.

Тази година Общественият съвет на Фонд „Валя Крушкина“ реши да стимулира интереса към инициативата, давайки възможност на училищата да поканят журналист, с когото биха искали да се срещнат. Училищата, избрани да участват в инициативата ще бъдат избрани след конкурс.

В конкурса могат да участват училища със среден курс на обучение от цялата страна. Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване, който ще откриете в приложените по-горе документи. Формулярът се изпраща само в електронен (Word) формат като прикачен файл на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 15 май 2016 г. Повече подробности за конкурса ще намерите в Указанията за кандидатстване.

Критериите, по които ще бъдат избрани училищата са: мотивация за участие в инициативата;проявен интерес от страна на учениците; предварително планиране на инициативата, съобразено с периода: 6 юни 2016 г. – 11 юни 2016 г. В рамките на две седмици, след приключване на крайния срок за кандидатстване, екип на ФРГИ ще се свърже с одобрените кандидати.

Научете повече за Фонд „Валя Крушкина“ и кои журналисти са носители на наградата „Валя Крушкина – журналистика за хората“ от тук

 

Сподели!