Инициативата „Ти Lidl за по-добър живот“ цели да допринесе за създаването на по- качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между семейството, местни институции и местната общност; да насърчи партньорството между неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства, участващи във финансираните проекти, както и тяхното сътрудничество с държавната власт на централно и местно ниво, бизнес сектора и академичните среди. Инициативата ще подкрепи проекти в 4 основни тематични области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и активен начин на живот.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват юридически лица с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, по смисъла на Закона за народните читалища и училищни настоятелства на общински и държавни училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

До кога може да се кандидатства? 

Крайният срок за кандидатстване е 20 юни 2018 г.

Как се кандидатства? 

Преди да кандидатствате, следва да се запознаете с указанията и общите условия на инициативата, достъпни тук

Във второто издание на инициативата кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр. Към формуляра тук.

Към формуляра за кандидатстване е задължително да бъдат приложени: бюджет на проекта и декларация на кандидата.

Свали формата за бюджет на проекта тук.

Свали формата за декларация на кандидата тук

Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ се реализира от Лидл България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Сподели!