Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, за да финансират идеи на свои връстници. Младежката банка развива лидерски умения и знания в областта на филантропията.

През 2012 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) въвежда модела „Младежка банка“ у нас и оттогава подкрепя екипите на Младежки банки в цялата страна. В резултат повече от 250 младежи са обучени в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално. 

За пети пореден път ФРГИ обявява национален конкурс за създаване на нови Младежки банки.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват: 

- неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души;

- неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име. 

Как се кандидатства?

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени формуляри за кандидатстване и бюджет на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org.

Краен срок за кандидатстване:

Попълнените документи се изпращат на посочения електронен адрес в срок до 6 август 2017 г., включително.

Важно: Преди да изпратите своята кандидатура, запознайте се приложените указания за кандидатстване.

Сподели!