Най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България ще подкрепи проекти в три области

На 13 - ти май 2021 г. стартира четвъртото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“. В периода 13 - ти май - 10 - ти юни компанията ще отделя по 3 ст. от всеки касов бон, а събраният фонд ще бъде използван за подкрепата на проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство.

Целта на Инициативата е да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват юридически лица с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, по смисъла на Закона за народните читалища и училищни настоятелства на общински и държавни училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

До кога може да се кандидатства?

Крайният срок за кандидатстване е 28 юни 2021 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез попълване на Формуляр, придружен от попълнен Бюджет и Декларация на кандидатите. Трите документа се изпращат като прикачени файлове на имейл адрес konkurs@frgi.bg преди крайния срок на конкурса. Информация за конкурса можете да намерите в Общите условия.

Прикачено можете да намерите Общи условия, Декларация, Бюджет и Формуляр за кандидатстване в конкурса.

Жури

Всички получени проекти ще преминат през административна оценка, оценка от експертно жури и оценка от служители на Лидл България. 

Финансиране

Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв., като те трябва да бъдат реализирани в период от 8 до 12 месеца. Инициативата не изисква финансов принос от кандидатите.

Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ се реализира от Лидл България, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Сподели!