Програма „Роботика за България“ насърчава интереса на учениците към науката и технологиите

Програма „Роботика за България“ насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи, подкрепяйки учителите да бъдат ментори на училищен отбор по роботика.

Програмата стартира през 2015 г. и до момента благодарение на нея повече от 200 учители от страната са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения. Със своята работа, тези учители са достигнали до над 2200 свои ученици. Вече имаме и първите менотори, бивши участници в отбори по роботика.

Кой може да кандидатства?

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Защо да кандидатствате?

Ще бъдете част от трансформацията на образователните практики в страната и ще работите за позитивната промяна и подобряване интереса на ученици от 10 до 16 – годишна възраст към науката и технологиите.

Програма „Роботика за България“ осигурява:

• обучения за менторите;

• онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти;

• обучение за работа в екип и менторство;

• оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателно поле.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени прикачените документи:

• Формуляр за кандидатстване - един за двамата кандидати;

• Декларация, съгласие за обработване на личните данни – от двамата кандидати за ментори и от директора на училището;

• декларация за съгласие, подписана от директора на съответното училище, в което ще бъде сформиран отборът;

• автобиография на кандидатите за ментори (Europass формат) на български език.

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@frgi.bg

Краен срок: 17 - ти октомври 2021 г. включително.

Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е да се стимулира интереса на учениците от 10 до 16 годишна възраст към науката и технологиите. Програмата се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ), по идея и с подкрепата на развойния център на SAP в София.

Сподели!