Търсят се мотивирани учители, които да бъдат ментори на училищен отбор по роботика в петото юбилейно издание на програма „Роботика за България“.

Програмата подпомага учителите като осигурява специализирано обучение, онлайн подкрепа, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул – Mindstorm educations 45544 и състезателно поле.

Подкрепяйки учителите да бъдат ментори на училищен отбор по роботика, програмата насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи.

Кой може да кандидатства?

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Защо да кандидатствате?

Програма „Роботика за България“ осигурява:

• обучения за менторите;

• онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти;

• обучение за работа в екип и менторство;

• оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателно поле.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени:

• Формуляр за кандидатстване - един за двамата кандидати;

• Декларация, съгласие за обработване на личните данни – от двамата кандидати за ментори и от директора на училището;

• декларация за съгласие, подписана от директора на съответното училище, в което ще бъде сформиран отборът;

• автобиография на кандидатите за ментори (Europass формат) на български език.

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@frgi.bg в срок до 30 септември 2019 г.

За програмата:

До момента благодарение на програмата близо 150 учители от страната са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения. Подкрепени са над 1000 ученика от 110 отбора в близо 80 училища в 77 села и градове в страната. Програмата популяризира роботиката в над 80 общности, достигайки до най-малко 200 000 души.

Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. В рамките на инициативата учениците разработват научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена стойност на инициативата са придобитите у децата умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване.

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г. по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Още за програмата тук

Сподели!