Oт 13 май 2019 г. е отворен конкурсът за проектни предложения за най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Инициативата ще подкрепя проекти, които ще допринесат общностите по места да водят по-качествен и по-пълноценен начин на живот. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и активен начин на живот. Целта на инициативата е да допринесе за създаването на по-качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между семейството, местни институции и местната общност.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват юридически лица с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, по смисъла на Закона за народните читалища и училищни настоятелства на общински и държавни училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

До кога може да се кандидатства?

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2019 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез попълване на електронен формуляр преди крайния срок на конкурса. Формулярът е достъпен от тук

Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ се реализира от Лидл България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Сподели!