Р.М. е самотна майка на 2 деца и жертва на домашно насилие, със социален статус безработна и бездомна.

Първото дете на Р.М. е родено в брак, но съпругът ѝ е починал. Малкото дете е плод на съжителство с мъж, който в продължение на 3 години упражнява физическо и психическо насилие към нея и децата, системно сменя патрона на вратата и в крайна сметка я изгонва от дома си заедно с децата. След изгонването, майката търси помощ от ОЗД и на 12.02.2021 г. стига до Комплекса за социални услуги - Звено "Майка и бебе" (ЗМБ).

В работата с двете деца се наблюдават последици, вследствие от това, че са ставали свидетели на насилие. Голямото момиче – отличничка, тренираща плуване – е с нарушен сън и изпитва страх, че пастрокът ѝ може да ги открие. Малкото дете отказва да говори и дори е изгубило физиологичните си рефлекси.

Предвид кризисната ситуация, на Р.М. е съдействано за получаване на общинско социално жилище, както и за резервен фонд за общинско жилище, тъй като престоят в ЗМБ е възможен само до 3-годишна възраст на малкото дете. За него е направен профил в системата за детските заведения и се чака успешно класиране. На майката се оказва помощ в търсенето на работа.

В подкрепата на това семейство в беда, неизменен принос има и ФРГИ, с финансирания проект по програма "ИРИС". Осигурени са му хигиенни и санитарни материали, хранителни продукти и медикаменти. На голямото дете е закупен спортен екип, за да продължи тренировките си, а на малкото – дерматологична козметика. Работа със семейството продължава и след проекта.

Сподели!