Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори.

С тази поредица се надяваме да създадем на читателите едно вдъхновяващо пътешествие, чрез разкази за разнообразни и иновативни кампании. Ще споделим добри практики, насоки и конкретни примери, които да са в полза на местните организации и администрации, в случаите когато те реализират собствени кампании по темите „миграция“ и „интеграция“.

Речта на омразата срещу мигрантите става все по-разпространена сред широката общественост. От основно значение е специалистите, които са ангажирани с овладяването на дебата за миграцията, да разполагат с ефикасни инструменти за противопоставяне на негативната тенденция на омраза. Така ще могат да застават уверено с готови предложения за конкретни мерки и решение пред европейски граждани, местни органи и по-специално хора, живеещи в погранични райони, където присъствието на новодошли мигранти има особено въздействие върху местната демография.

В по-общ план поредицата ни е насочена към всички заинтересовани страни, които желаят да разкажат различна история за миграцията, като преобърнат понятията за инвазия и заплаха и вместо това се съсредоточат върху чувствата на съпричастност и любопитство.

Следете нашия сайт и фесбук страница, където ще публикуваме всички материали, част от поредицата.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!