Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността, относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС, сред гражданите на съюза.

Проектът има за цел да:

- Идентифицира и популяризира добрите практики на местните власти в кампании за публична комуникация относно миграцията и интеграцията на равнище ЕС;

- Стимулира местните власти в граничните райони да водят успешни кампании, базирани на доказателства и факти.

ФОКУСЪТ НА ПРОЕКТА Е ВЪРХУ:

1. Учредяване на „Европейска награда за публични комуникационни кампании на местните власти по отношение на миграцията и интеграцията“

2. Изготвяне на „Наръчник с позитивни истории за миграцията и интеграцията за местните власти“

3. Разработване и прилагане на 8 програми за обучение на местните власти, които да са им в помощ при комуникиране на въпроси, свързани с интеграцията и миграцията в местния контекст

4. Създаване на 8 художествени резиденции в съответните територии

5. Разработване и популяризиране на 8 комуникационни кампании относно миграцията, извършени от участващите местни власти

Проектът CLARINET се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Официален сайт на проекта

Сподели!