Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори. Днешната статия разглежда темата „Изкуството в кампанията“.

Изкуството има двойна функция. Първо, то представлява отличен начин за включване на мигрантите в развлекателни дейности, като същевременно с това може да изгради основата на една кампания. Второ, изкуството е един от най-въздействащите инструменти върху емоциите на аудиторията, което помага да се намери общото между мигрантите и приемащата общност.

Силата на изкуството и културата да изгражда мостове между новодошлите и местните жители е неоспорима. Важно е обаче да се признаят ограничаващите характеристики и да се приеме критичен и открит подход

Организацията RISE, публикува статия, със заглавие 10 неща, които трябва да имате предвид, ако сте художник – не от общността на бежанците и търсещите убежище – желаещи да работят с нашата общност. В тази статия организацията предупреждава хората на изкуството да се замислят, преди да се включат в поредния арт проект като „ресурс за удоволетворяване на нечии артистични амбиции и хрумвания”: необходим е критичен подход, който да отчита влиянието на силните, дисбалансите и изходните позиции в изкуството.

Проектът CLARINET силно вярва в силата, с която изкуството трябва да достигне до хората. По тази причина в 8-те региона, участващи в проекта, ще се проведат 8 артистични работилници, които могат да се използват в местни публични комуникационни кампании за позитивно разказване на истории за миграция. Тези дейности ще започнат с Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM, Биенале за млади творци от Европа и Средиземноморието), една международна мрежа съставена от 52 члена от 18 държави, включваща културни институции и независими организации.

От теория към практика

Подход отдолу нагоре

Използването на изкуството, за да бъде ефективно и овластяващо, трябва конкретно да включва референтната общност чрез процес отдолу нагоре, който е основан на участието.

Публикацията Включване чрез изкуство от МПБ /RSN/ (Мрежа за подкрепа на бежанците) осигурява практически насоки за организации, опитващи се да внедрят включващи арт инициативи, включително инструменти и методология.

Използване на аналитичен и критичен подход

Важно е критично да се анализира и оцени ролята на изкуството, ангажирано с миграцията, като се избягва прекалено ентусиазиран и наивен подход.

Публикацията Всеки иска бежанец на сцената , от ММСПИ IETM (Международна мрежа за съвременно пърформанс изкуство), признава специалната роля на изкуството за включването и овластяването на мигрантите, но също така гледа критично и поставя сериозни въпроси и изисквания към този процес. Въпросите могат да се обобщят по следния начин:

– Помислете „Защо“: Защо този проект и защо вие като организация да го координирате? Дали общността наистина има нужда от него?

– Помислете за „Кой“: Бежанците/ мигриращите хора трябва да бъдат част от процеса на вземане на решения.

– Помислете и за “Какво”: фокусирайте се върху многообразието от теми, не се захващайте само с “най-нашумелите и експлоатирани, като травмите или пътуването на мигранта.

– Измервайте Вашето влияние: оценката е основен елемент за успешния арт проект.

– Мислете за устойчивостта в дългосрочен план още от началото: различните стратегии включват изграждане на разнородни партньорства и включване в мрежи.

Сътрудничество с професионалисти

Използвайте всички видове изкуство: възможностите са безкрайни! Работете съвместно с професионалисти, които ще Ви помогнат да намерите новаторски начини за предаване на посланието Ви към света.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проект CLARINET.

Mi vida/Hayati

Mi lugar

Presentation of Welcome Guide ¡Hola!

Face Forward …into my home

Curing the Limbo – From apathy to active citizenship: Empowering refugees and migrants in limbo state to ignite housing affordability

Municipality of Maribor, Slovenia is celebrating the World Refugee Day

Laboratori di comunità

Linz verbindet

Immigrants – A picture is worth a thousand words

Fallen Angels

Wels Festival of Cultures

A million Stories

The birds of freedom

The one who moves

3rd Annual World Refugee Festival

Popolinfesta

Grenzenlos St. Andrae-Woerdern

Timisoara Refugee Art Festival (TRAF)

CRINALI – Luoghi di incontro

Short film project – Xsellschafften

DIALOG 2019 – Salzburg’s Approach to Integration

В следващата статия ще разгледаме темата „Хуморът в кампанията“. Всички статии от поредицата можете да намерите на следния линк.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!