Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори. Днешната статия разглежда темата „Традиционни медии“.

Въпреки че социалните медии предлагат възможността да се достига предимно до онази част от аудиторията, която ще подкрепя Вашите идеи, традиционните медии позволяват да се достигне до по-широка, по-разнообразна група от хора, благодарение на вече изградена аудитория на телевизията или радио каналите, които решите да ползвате.

ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Ако решите да развиете кампанията си „офлайн“, един сравнително евтин, но ефикасен начин да направите това, може да бъде като инвестирате директно в публичните пространства на града, като например поставите печатни плакати. Поставете ги там, където хората могат да ги видят, на оживени места и в обществения транспорт, както и в различни квартали, включително най-периферните. Като ги разпространите пред широка целева аудитория, има по-голяма вероятност да достигнете до онези граждани, които най-вероятно трябва да бъдат провокирани, заради предразсъдъците си. Те най-вероятно няма да променят стереотипните си възгледи веднага, но може да успеете да ги разколебаете или да започнете дебат с тях.

От теория към практика

Намерете стратегически локации

Внимателно набележете местата, които ще бъдат Ваши цели: в зависимост от целевите групи и типа комуникация, може да действате в центъра на града или в периферни квартали.

Наръчник на младия активист предлага редица полезни съвети за изграждане на кампания на публични пространства, като например:

• Проверете необходими разрешителни от местните власти;

• Уведомете пресата;

• Намерете доброволец фотограф, който да прави снимки или видеа, или да излъчва на живо събитието. Споделяйте отзивите в социалните медии.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проект CLARINET.

Teile keine Vorurteile (Give Prejudice no Chance)

Municipality of Maribor, Slovenia is celebrating the World Refugee Day

ANTI-RUMOURS CAMPAIGN: “Do not allow rumours to get you sick. Get yourself vaccinated”

What you need to know about me: 8 stories 8 faces from Lustenau

Immigrants – A picture is worth a thousand words

Fallen Angels

Wels Festival of Cultures

Integra

Pobeg in beg / Escape and flight

Open Mosque

Municipal Immigrant Day

3rd Annual World Refugee Festival

Popolinfesta

Amitie

Brasov Multicultural Day

• Местни канали

Не е задължително да бъдете излъчвани по националната телевизия или радиото, за да бъдете чути. Напротив, понякога Вашето послание може да бъде по-ефективно, ако достига до по-малък, но избран кръг от зрители или слушатели. Обмислете използването на локални радио или телевизионни канали, които позволяват да се съсредоточите върху основните притеснения на жителите, свързани с местната миграционна ситуация. Също така, специализираните канали или програми позволяват да приспособите комуникацията си към аудиторията, която целите.

От теория към практика

Взаимодействие с медиите

Внимателно изберете медиите, които искате да включите и се опитайте да се ангажирате с тях на различни нива, за да се гарантира успешното разгръщане на кампанията. Индивидуалният подход е от съществена значимост.

Структуриран подход за идентифициране и свързване с правилните медийни канали е предоставен в Наръчника НИЕ МОЖЕМ! /WE CAN!/, заедно с темплейти и таблици (стр. 145-146).

Ето някои полезни съвети:

• Идентифицирайте специфичните теми или проблеми, от които се интересува Вашата аудитория;

• Сравнете бази данни за журналисти;

• Организирайте срещи или събития с журналисти по темите на Вашата кампания.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проекта

Stories of Children from Around the World

Flight Control – Minority Radio Show

В следващата статия ще разгледаме темата за значението на „Обществените събития“. Всички статии от поредицата можете да намерите на следния линк.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!