Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори. Днешната статия разглежда темата „Мрежата и социалните медии“.

Мрежата и социалните медии вероятно ще заемат централно място в комуникационните Ви кампании. Тяхната отличителна черта е, че те са напълно демократични. Всеки може да създаде Facebook страница, Twitter акаунт или профил в Instagram и т.н., и да публикува съдържание безплатно. Въпреки това, за да се развие успешно една такава кампания и най-вече да се открои, се изискват много усилия.

Проверка на фактите

Въпреки че емпатията и емоционалното участие са фундаментални, използването на основани на факти комуникации и данни остава единственият начин за ефективно справяне с фалшивата информация и стигматизирането на новините, насочени към опетняване и заклеймяване на мигрантите. Въпреки че виждаме как неетичната журналистика все повече разпространява омразата и нетолерантността към мигрантите онлайн, и по-специално в социалните медии, печеливша стратегия е тази, която създава целенасочена информация, която възстановява истината и я налага.

Важно е да се признае, че както изследванията, така и практиката са показали, че само рационалните аргументи и факти не са достатъчни, за да се противодейства на расистките дискурси (виж например Думите са камъни, Международен доклад от 2019 г.)

Ето защо трябва да се използват факти, данни и доказателства, за да се изграждат новите разкази, които да са свързани с разбиранията на хората, да са приложими към реалния контекст на техния живот и да са свързани с нуждите им (вижте също Съвета на Европа 2017 г.).

От теория към практика

Подберете ключовите факти върху, които искате да се фокусирате

Важно е внимателно да се подбират ключовите факти и доказателства, върху които ще базирате Вашите истории. Tе трябва да са адекватни и да могат да се противопоставят на предизвикателствата, срещу които се изправяте. Опитайте се да откриете впечатляващи или неочаквани факти, тъй като те могат да Ви помогнат да приковете вниманието на аудиторията. Наръчникът за Преформатиране на разказите за мигранти дава някои насоки как да започнете своите разкази от конкретни доказателства.

Използвайте данни за визуализация на Вашите разкази

Използвайте графики и карти, за да подчертаете фактите и да ги предадете по видимо убедителен начин. Ефективната визуализация на данни трябва да е ясна, достъпна и прозрачна.

Също така можете да комбинирате графики, карти, снимки, текстове и статистика в инфографики.

Направете цифрите запомнящи се

Направете статистиката запомняща се, като я представите по творчески начини. Можете например да изберете съответно ключова цифра и да поискате от Вашата общност да я представя в социалните мрежи по различни начини.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проект CLARINET.

ANTI-RUMOURS CAMPAIGN: “Do not allow rumours to get you sick. Get yourself vaccinated”

#AturemRumors

The Anti-Rumour Strategy

Immigrants Integration Index in Romania

GIOCS – Giovani, Salute e Dintorni

КОДОВЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

С огромното разнообразие от информация, циркулираща в интернет, основното предизвикателство, с което кампанията Ви ще се сблъска, е това да бъде забелязана. Как можете да създадете убедително съдържание, което ще се откроява от другите новини и няма да бъде прехвърлено и запратено в миналото за по-малко от една секунда от целевата Ви аудитория? Добре известно е, че за да бъдем чути от потребителите на социалните медии, посланието трябва да е адекватно на изискванията в социалните медии. Трябва да създадете съдържание, което е лесно да се сподели и е достатъчно атрактивно, за да бъде споделяно и коментирано от аудиторията.

От теория към практика

Използвайте мултимедийно съдържание

Снимки, видеа, песни, “мемо елементи” трябва да са базата за вашата комуникация в социалните медии и мрежата.

Наръчникът за Преформатиране на разказите за мигранти дава добри насоки особено по отношение на визуалните елементи.

Когато създавате мултимедийно съдържание е важно да установите постоянен, лесно разпознаваем стил на всички Ваши комуникации. Наръчникът, разработен по линия на кампанията  Думите са камъни дава някои идеи как да изберете Вашия стил в зависимост от посланието и целевата група.

Дефинирайте ясно и просто послание

Когато използвате писмено съдържание, не забравяйте да сте кратки, ясни и директни. Дългите и сложни публикации рядко привличат вниманието на читателя в контекста на социалните медии.

Използвайте ангажиращи лозунги и хаштагове, които Ви позволяват да организирате съдържанието си и да го правите лесно достъпно и удобно за споделяне. Преди да създадете хаштаг на кампанията, извършете проучване, за да видите кои хаштагове вече се използват. Проведете брайнсторминг с екипа на кампанията, за да създадете уникален и запомнящ се хаштаг, който улавя същността на кампанията и призовава към действие.

Някои съвети и добри практики за изграждане на „запомнящи се лозунги“ са изброени в Наръчникa за Преформатиране на разказите за мигранти.

Насърчаване на генерирано от потребителите съдържание

Социалните медии са възможност за стимулиране на взаимодействието и участието на публиката. Използването на анкети, конкурси и проучвания може да доведе до генерирано от потребителя съдържание с призив за действие, на което хората могат да реагират като споделят своите истории или мнения със снимки и видеоклипове.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проект CLARINET:

Mi vida/Hayati

Mi lugar

#AturemRumors

Wir sind Oberösterreich

AMITIE

Immigrants Integration Index in Romania

В следващата статия ще разгледаме темата за значението на „Традиционни медии“. Всички статии от поредицата можете да намерите на следния линк.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!