Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори. Днешната статия разглежда темата „Хуморът в кампанията“.

Тъй като броят на мигрантите, които загиват в опита си да пресекат затворените граници, продължава да нараства, тъжният тон изглежда е единственият, който наистина е подходящ за дискусиите относно миграцията. В резултат на това, използването на хумор в комуникационна кампания за миграцията не е лесна задача, тъй като това може да се възприеме от мнозина като неподходящо и безчувствено отношение. Въпреки това, в стремежа си да спечелим аудиторията като покажем човешката същност на мигрантите, пристигащи в Европа, хуморът може да бъде както смел избор, така и печеливша стратегия за достигане до по-широка публика.

От една страна иронията е отличен инструмент за насочване на вниманието към противоречията в речта на омразата, с която се борите. Използването на ирония според Анамария Теста (2014 г.) е аналогично на паралела между стереотипите и холестерола, като според нея има „добри контра-стереотипи“ и „лоши стереотипи“. От друга страна, ненатоварващото и смешно съдържание е по-вероятно да бъде споделено и да стане актуално, което означава, че има по-голям капацитет да достигне до по-широка аудитория.

Включи хумора в разказването на истории

Хуморът не трябва да се счита просто като споделяне на шега, а като техника за разказване на истории (вижте също раздел Разказване на истории).

Вижте също така Хартата за правата на човека на ООН Седем ключови елемента относно изграждането на истории, основани на правата на човека, свързани с мигрантите и миграцията.

Стендъп комедията е отличен пример за това как хуморът може да се комбинира с изграждането на мощни контра-стереотипни текстове. Вижте например базирания в Обединеното кралство колектив на бежанци и мигранти No Direction Home.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проект CLARINET.

ANTI-RUMOURS CAMPAIGN: “Do not allow rumours to get you sick. Get yourself vaccinated”

#AturemRumors

The Anti-Rumour Strategy

В следващата статия ще разгледаме темата за значението на „Мрежата и социалните медии“. Всички статии от поредицата можете да намерите на следния линк.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!