На 14 юли 2020 г. се проведе обучение по комуникация за служители и представители на Община Бургас на тема „Ефективни комуникационни кампании на местната власт за миграцията и интеграцията“ по проект CLARINET. Целта на обучението бе да подобри създаването на ефективни комуникационни кампании, свързани с интеграцията на мигранти, провеждани от местната власт. Участие взеха общо 17 представители на Общината, сред които експерти и технически сътрудници. Водещ на обучението бе Мария Чернева, журналист от БНТ с дългогодишен опит.

По време на срещата беше направена оценка на нуждите от обучение по комуникация спрямо местната власт, посочени бяха основни принципи на ефективна комуникация при организиране на масови събития (отворени събития, изложби, арт събития и др.) и се обсъди идеята за арт инсталация по проект CLARINET.

В деня на обучението се проведоха и две Интерактивни сесии за представяне на ключовите теми от Наръчника по проект CLARINET: „Характеристики на ефективната комуникационна кампания за миграцията. Работа с медиите: кога, защо, какво и как да комуникираме с мас медиите“, както и „Информационни кампании в социалните мрежи: подходи за достигане до широката общественост“.

Участниците разработиха и детайлен план за действие във връзка с реализиране на успешна информационна кампания. Срещата завърши с определяне на следващите стъпки по проекта, както и с оценка на обучението.

Финансираният от Европейската комисия проект „CLARINET – комуникационни стратегии на местната власт за интеграция в Европейските градове“ има за цел да идентифицира успешни кампании относно миграцията и интеграцията на ниво ЕС, но и да стимулира местните власти да реализират аргументирани и целенасочени кампании по темата.

Водеща в проекта CLARINET е общината на Лампедуза и Линоза, която си партнира с конгломерат от 7 други гранични общини (гранични местни власти), 9 граждански организации, работещи в 8 страни членки на ЕС и 2 международни мрежи. В България проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в партньорство с Община Бургас. За повече информация посетете: www.clarinetproject.eu

Сподели!